[ ORIENTATION SESSION ] Insights IAS Kannada Literature Optional by Pradeep Sir & Ganesh Sir on 24th March 2023

    ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ upsc ಪರೀಕ್ಷಾ ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಚ್ 24 ಶುಕ್ರವಾರ ದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ   ಸ್ಥಳ : Insights IAS , 2nd floor …