ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 2 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ -1   ವಿಷಯ: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸವು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ- ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು. 1) ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವಿವರಿಸಿ.( 250 …