[Mission 2022] ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ – 10ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2022

    ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ  1 : 1. ಕಾರೆವಾಸ್ ಎಂದರೇನು?   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂ ನಗದೀಕರಣ ನಿಗಮ (NLMC). 3. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ. 4. 2001 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. UPI123Pay.   ಪೂರ್ವಭಾವಿ …

[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 18ನೇ ಜೂನ್ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ. 2. ಚಿನ್ನದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು, ಮತ್ತು ಈಗ ಅದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ?   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್. 2. ಚೀನಾದ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಡಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 3. ಟ್ವಿಟರ್‌ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ (ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದರು ನಷ್ಟ) ಎಂದರೇನು?   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ …

[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

  ಪರಿವಿಡಿ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಬಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸಂಕೀರ್ಣ ಸದನದ ಪರೀಕ್ಷೆ’ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ಆದೇಶ 2. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ 3. ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಕಾಯ್ದೆ   ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ವೇತನ ಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ಥಗಿತತೆಗೆ CII, FICCI 2. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಘಟಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ 3. ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆ   ಪೂರ್ವಾಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಿತ: 1. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಲೀಜನ್ ಆಫ್ …