[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 22ನೇ ಮೇ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ. 2. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿದಾರರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. 99,122 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿರುವ RBI. 2. DRDO ನ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರತಿಕಾಯ ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್. 3. ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ VS ವಾಟ್ಸಾಪ್.   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: …