Print Friendly, PDF & Email

[ ORIENTATION SESSION ] Insights IAS Kannada Literature Optional by Pradeep Sir & Ganesh Sir on 24th March 2023

 

 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ upsc ಪರೀಕ್ಷಾ ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೀರಾ?
ಹಾಗಾದರೆ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಚ್ 24 ಶುಕ್ರವಾರ ದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ

 

ಸ್ಥಳ : Insights IAS , 2nd floor , Above Poorvika showroom, Chandralayout Main Road, Bengaluru – 560072


For any queries contact,

mail : support@insightsias.com

Contact: 08069405205 (toll free)


  • Follow us on our Official TELEGRAM Channel HERE
  • Subscribe to Our Official YouTube Channel HERE
  • Our Official Facebook Page HERE
  • Follow us on Twitter HERE
  • Follow our Instagram ID HERE
  • Subscribe to Our Podcast Channel HERE