Print Friendly, PDF & Email

ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ – ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಚರ್ಚಾ ಸರಣಿ – ಪಂಪಭಾರತದ ಕರ್ಣನ “ಭೀಷ್ಮ ದರ್ಶನ” ಪ್ರಸಂಗದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

 

ಪಂಪಭಾರತದ ಕರ್ಣನ “ಭೀಷ್ಮ ದರ್ಶನ” ಪ್ರಸಂಗದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. (10 ಅಂಕಗಳು, 150 ಪದಗಳು)