ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ – ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಚರ್ಚಾ ಸರಣಿ – ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ – ರಾಘವಾಂಕ (ಪತ್ರಿಕೆ 1) | ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್

  ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ, ಸಮರ್ಪಕ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲೆಂದು ಈ ಚರ್ಚಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚಾ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹೆಗಲೆಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಐಎಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಧಕವೃಂದ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ …

[Mission 2022] INSIGHTS DAILY CURRENT AFFAIRS + PIB SUMMARY 16 June 2022

  InstaLinks help you think beyond the issue but relevant to the issue from UPSC prelims and Mains exam point of view. These linkages provided in this ‘hint’ format help you frame possible questions in your mind that might arise(or an examiner might imagine) from each current event. InstaLinks also connect every issue to their …

Politics plus or minus ethics

Gs paper-4 Syllabus: Political Ethics   Context: Recent incidents around the world like the Russia-Ukraine war, the Nupur Sharma case, etc have highlighted the issue of lack of ethics in politics. Definition: Political ethics refers to making moral judgments to guide action and methods of decision-making for the public good. Various perspectives regarding Political Ethics: …

U.S. Fed raises rate by 75 bps to tame inflation

Gs paper-3 Syllabus: Basic Economics   Context: The US Federal Reserve announced the most aggressive interest rate increase in almost 30 years, raising the benchmark borrowing rate by 0.75 percentage points.   Basics: Increasing interest rate will make US bonds more attractive and investors/citizens will invest in them rather than spend. Also, borrowings will become …

5G will drive ‘significant’ advancements

Gs paper-3 Syllabus: Science and Tech; Mobilization of Resources   Context: Cabinet has cleared the way for the auction of the 5G spectrum Benefits from the auction: Newer avenues: The auction and steps outlined for bidding would open up newer avenues for deeper penetration, access and rich user experience. Option of surrender: Operators would have …

Proposed reforms to WTO will hurt developing nations: India

Gs paper-3 Syllabus: Effects of liberalisation on the economy   Context: India has expressed concern that some suggestions on reforming the World Trade Organization (WTO) could eventually damage the developing nations more. What are the concerns raised by India at WTO: On issues of Fisheries and E-commerce: Revmoval of subsidies will hurt fishermen. So, India …

Doval attends meeting hosted by China

Gs paper-2 Syllabus: India and the neighbourhood, Bilateral, regional and global grouping.   Context: National Security Adviser(NSA) recently attended a virtual BRICS meeting hosted by the Chinese NSA, aimed at strengthening “political and security cooperation” within BRICS.     Recommendations by India during the meeting: Cooperation on terrorism without reservations. Preventing the use of Information …

17 Opposition parties to field a candidate for the Presidential poll

Gs paper-2 Syllabus: Presidential election, Constitutional bodies.   Context: Consultations on putting up a joint candidate for the Presidential election, 17 Opposition parties attended a meeting hosted by West Bengal Chief Minister.   Constitutional provisions regarding President Part V of the Constitution (The Union) under Chapter I (The Executive) lists out the qualification, election and …

New map of Earth’s tectonic plates to help understand quakes, and volcanoes better

Gs paper-1 Syllabus: Salient features of the world’s physical geography. Context: Researchers from the University of Adelaide, Australia, have carried out a new study that includes an updated map of the earth’s tectonic plates. Plate Tectonic:  A tectonic plate, according to the United States Geological Survey, “is a massive, irregularly shaped slab of solid rock”, …

Sansad TV: Perspective- NATO’s Expansion

  Introduction: After weeks of debate and deliberations, Finland and Sweden formally applied for membership of the North Atlantic Treaty Organization, this week. Official applications were handed over by their ambassadors to NATO Secretary-General Jens Stoltenberg, who hailed it as a historic moment. U.S. President Joe Biden called Finland and Sweden’s decision to join NATO …

[ Admissions Open ] Insights IAS Anthropology Optional Classes 2023 by Dr. Arjun Bopanna

  CLICK HERE TO SUBSCRIBE     Fee:  Rs. 35000/- incl. taxes Early Bird Offer : 10% discount till 30th June 2022 Mode : Online & Offline(Offline in Bangalore) Starts from : 4th July 2022   Anthropology is the science of human Kind. It studies all aspect of Human beings- Social-cultural-Biological aspects of Humans. The …