[Mission 2022] ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ – 27ನೇ ನವೆಂಬರ 2021

    ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ರಾಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೊದಲ UNESCO ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. K ಆಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು? 2. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. 3. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅವಶೇಷಗಳು. 4. …

[Mission 2022] ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ – 26ನೇ ನವೆಂಬರ 2021

    ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ. (PM-JAY). 2. ಒಪೆಕ್ + ಎಂದರೇನು? 3. ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ. 4. ಇಂಟರ್ ಪೋಲ್.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಂದರೇನು? 2. GM ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರಡು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ FSSAI. 3. MGNREGS ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹10,000 ಕೋಟಿ.ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ.   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು: …

[Mission 2022] INSIGHTS करेंट अफेयर्स+ पीआईबी नोट्स [ DAILY CURRENT AFFAIRS + PIB Summary in HINDI ] 27 November 2021

    विषयसूची   सामान्य अध्ययन–I 1. रामप्पा मंदिर: तेलंगाना का पहला ‘यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल’   सामान्य अध्ययन-II 1. उत्तर प्रदेश धर्मांतरण रोधी कानून   सामान्य अध्ययन-III 1. K-आकार की आर्थिक बहाली एवं इसके निहितार्थ 2. कॉरपोरेट घरानों द्वारा बैंक शुरू किए जाने संबंधी मुद्दे 3. अंतरिक्ष मलबा 4. पासिफए प्रोजेक्ट और इसका महत्व …

[मिशन 2022] सिक्योर- 2022 : मिनी सिक्योर रिवीजन टेस्ट: 27 नवम्बर 2021

      How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  MISSION – 2022: YEARLONG TIMETABLE   निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए: सामान्य अध्ययन– I   1. भारत में मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। इसके अतिरिक्त, भारतीय मृदा की विविधता पर एक लेख लिखिए। (150 शब्द) …

[Mission 2022] QUIZ – 2021: Insights Current Affairs Quiz, 27 November 2021

  The following quiz will have 5-10 MCQs. The questions are mainly framed from The Hindu and PIB news articles. This quiz is intended to introduce you to concepts and certain important facts relevant to UPSC IAS civil services preliminary exam 2021. It is not a test of your knowledge. If you score less, please …

[Mission 2022] INSIGHTS DAILY CURRENT AFFAIRS + PIB SUMMARY- 27 November 2021

    InstaLinks help you think beyond the issue but relevant to the issue from UPSC prelims and Mains exam point of view. These linkages provided in this ‘hint’ format help you frame possible questions in your mind that might arise(or an examiner might imagine) from each current event. InstaLinks also connect every issue to …

What is PASIPHAE, and why is it important?

GS Paper 3: Topics Covered: Awareness in space.   Polar-Areas Stellar-Imaging in Polarisation High-Accuracy Experiment (PASIPHAE) is an international collaborative sky surveying project. Scientists aim to study the polarisation in the light coming from millions of stars.   Background: Polarization is a property of light that represents the direction that the light wave oscillates.   How …

Space debris:

GS Paper 3: Topics Covered: Awareness in space.   Context: Researchers say that the Earth might soon get Saturn-like rings made entirely out of space junk, but they could be cleaned up using magnets.   What’s the issue? With more countries venturing into space with every passing decade, the problem is simply ballooning out of control …

What is a K-shaped economic recovery and what are its implications?

GS Paper 3: Topics Covered: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment.   K-shaped economic recovery Context: The prospects of a K-shaped recovery from COVID are increasing both in India and across the world.   What is a K-shaped recovery? A K-shaped recovery happens when different sections of an …

UP anti-conversion law

GS Paper 2: Topics Covered: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.   UP anti-conversion law Context: The Uttar Pradesh Police have registered a total of 108 cases under a controversial ordinance that criminalises religious conversion by “force, undue influence, coercion, or allurement”. The …

Ramappa temple: Telangana’s first UNESCO World Heritage Site:

GS Paper 1: Topics Covered: Art and architecture.   UNESCO World Heritage Site Context: Telangana’s Ramappa Temple is receiving massive focus after it received UNESCO tag recently.   About the Temple: Situated in Telangana’s Warangal, the temple stands on a six-feet high star-shaped platform with walls, pillars and ceilings adorned with intricate carvings that attest …

Insights into Editorial: Pointers that India is witnessing a K-shaped recovery

      Introduction: There has been great chatter about a V-shaped recovery for quite a while, ever since the first lockdown following the novel coronavirus pandemic. There has been great discussions and speculations about the economic recovery for quite a while, ever since the pandemic. However, experts are divided on the type where for …

[MISSION 2022] Insights SECURE 2022 : Mini Secure Revision Test: 27 November 2021

    Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  MISSION – 2022: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   Answer the following questions in 150 words: General Studies – 1   1. Explain the factors responsible …

An ‘Unicorn revolution’ is being witnessed as India is fast emerging as a hotbed for investments into startups. However, there needs to be right regulatory direction and policy support to ensure they realise their potential amidst the hype. Examine.

  9. An ‘Unicorn revolution’ is being witnessed as India is fast emerging as a hotbed for investments into startups. However, there needs to be right regulatory direction and policy support to ensure they realise their potential amidst the hype. Examine. (250 words) Reference: The Hindu