[Mission 2022] ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ – 22ನೇ ನವೆಂಬರ 2021

    ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನೋಂದಣಿ. 2. ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯಲ್ಲಿ “ನೇರ ಪ್ರವೇಶ” (lateral entry): ಕಾರಣಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು. 3. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಸಮಾವೇಶ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಹಾರು ಬೂದಿ. 2. ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3. UV-C ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು?   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: 1. ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್(ಪ್ರಮುಖ ವಲಯ) ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. 2. ಕ್ರೆಡಿಟ್ …

[Mission 2022] INSIGHTS करेंट अफेयर्स+ पीआईबी नोट्स [ DAILY CURRENT AFFAIRS + PIB Summary in HINDI ] 23 November 2021

    विषयसूची   सामान्य अध्ययन–II 1. निजी डेटा विधेयक में शामिल ‘छूट’ संबंधी अनुच्छेद बरकरार 2. तानाशाही में वृद्धि होती जा रही है: रिपोर्ट 3. घरेलू कामगारों के बारे में पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण 4. आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियों संबंधी कानून को फिर से लागू करने हेतु कार्रवाई 5. आसियान सम्मलेन   सामान्य …

[इनसाइट्स सिक्योर MISSION – 2022] दैनिक सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास: 23 नवम्बर 2021

    How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  MISSION – 2022: YEARLONG TIMETABLE   सामान्य अध्ययन– I   विषय: विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएँ। 1. भारत में वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। क्या हाल के वर्षों में वर्षा का वितरण पैटर्न बदल …

[Mission 2022] QUIZ – 2021: Insights Current Affairs Quiz, 23 November 2021

  The following quiz will have 5-10 MCQs. The questions are mainly framed from The Hindu and PIB news articles. This quiz is intended to introduce you to concepts and certain important facts relevant to UPSC IAS civil services preliminary exam 2021. It is not a test of your knowledge. If you score less, please …

[Mission 2022] INSIGHTS DAILY CURRENT AFFAIRS + PIB SUMMARY- 23 November 2021

    InstaLinks help you think beyond the issue but relevant to the issue from UPSC prelims and Mains exam point of view. These linkages provided in this ‘hint’ format help you frame possible questions in your mind that might arise(or an examiner might imagine) from each current event. InstaLinks also connect every issue to …

Policy on MSP:

GS Paper 3: Topics Covered: Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices.   Context: Farmers are demanding a law for guaranteed minimum support price (MSP).   What is MSP? MSP is the rate at which the government buys grains from farmers. Currently, it fixes MSPs for 23 crops grown in both …

ASEAN meet:

GS Paper 2: Topics Covered: Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.   Context: China has announced USD 1.5 billion development assistance for the ASEAN besides the elevation of the ties to a comprehensive strategic partnership to strengthen security cooperation with the 10-nation bloc, amid the US push into the resource rich Indo-Pacific. Xi …

A.P. to rework law on three capitals move:

GS Paper 2: Topics Covered: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.   Context: The Andhra Pradesh Assembly has passed a Bill to repeal the A.P. Decentralisation and Inclusive Development of All Regions Act (aimed at setting up three capitals), and the Capital Region Development …

Domestic workers’ survey kicks off:

GS Paper 2: Topics covered: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections.   Context: The first All-India Survey on Domestic Workers was recently flagged off.   About the Survey: …

Authoritarianism is on the rise, says report:

GS Paper 2: Topics Covered: Role of Civil Services.   Context: The Global State of Democracy Report, 2021 was recently released by the International Institute for Democracy and Electoral Assistance. The reports refer to three main regime types: democracies, hybrid and authoritarian regimes. Hybrid and authoritarian regimes are both classified as non-democratic.   Highlights of the …

JPC retains exemption clause, adopts personal data Bill:

GS Paper 2: Topics Covered: Government policies and issues related.   Context: The Joint Parliamentary Committee (JPC) on the Personal Data Protection (PDP) Bill, 2019 has submitted its report. It has retained the controversial exemption clause that allows the Government to keep any of its agencies outside the purview of the law with minor changes. …

Insights into Editorial: RBI is right, need to move with caution on cryptocurrencies

    Context: Reserve Bank of India (RBI) Governor is absolutely right in saying we need some more debate and discussion before cryptocurrencies are adopted in India. Prime Minister warned that bitcoin presents a risk to younger generations, sounding a hawkish tone as his government prepares to introduce legislation to regulate cryptocurrencies. PM Modi framed …

[MISSION 2022] Insights SECURE 2022 : Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 23 November 2021

    Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  MISSION – 2022: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   Topic: Salient features of the Indian physical geography. 1. Discuss various factors that …