[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 21ನೇ ಜುಲೈ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. 97 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು: ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ನ್ಯೂ ಶೆಫರ್ಡ್ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು? 2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (NSA), 1980.   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: 1. ಸ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ …

Insights into Editorial: Spy in hand: On Pegasus spyware issue

      Context: As per reports of some national and international news agencies there appeared on a leaked list of “potential” or actual targets for spying by the Israeli company NSO’s Pegasus spyware. Recently, it has been reported that Pegasus, the malicious software, has allegedly been used to secretly monitor and spy on an …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 22 July 2021

  Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 2   Topic: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s …

Is a state actor more powerful than a non-state actor or is a non-state actor more powerful than a state actor? Deliberate.

Topic: Role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security 7. Is a state actor more powerful than a non-state actor or is a non-state actor more powerful than a state actor? Deliberate. (250 words) Reference:  en.wikipedia.org Why the question: The question aims to differentiate the State and Non-state actors and …

A timely green stimulus can address air pollution, generate surplus power, create jobs, do you agree? Comment.

Topic: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. 6. A timely green stimulus can address air pollution, generate surplus power, create jobs, do you agree? Comment. (250 words) Reference:  Indian Express Why the question: The article explains in what way a timely green stimulus can address air pollution, generate surplus power, create jobs. Key …

There were more frequent extreme weather events across the world in recent years. Do you think climate change as a sole reason for rise in such extreme events? Examine.

Topic: Disaster and disaster management. 5. There were more frequent extreme weather events across the world in recent years. Do you think climate change as a sole reason for rise in such extreme events? Examine.(250 words) Reference:  Indian Express Why the question: The article provides a look at some of the extreme weather events across …

How can rooftop solar energy projects offer an opportunity for India to meet its emission reduction targets? Comment.

Topic: Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc. 4. How can rooftop solar energy projects offer an opportunity for India to meet its emission reduction targets? Comment. (250 words) Reference:  Down to Earth Why the question: The article explains to us why rooftop solar and storage offers a viable future for India. Key Demand of …

US has been is taking several trade actions against India in the recent times. In this context, discuss the need for renegotiation of trade deal with US for the betterment of India-US trade relations.

Topic: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. 3. US has been is taking several trade actions against India in the recent times. In this context, discuss the need for renegotiation of trade deal with US for the betterment of India-US trade relations. (250 words) Reference:  Hindustan Times Why …

What the Pegasus surveillance scandal means for Indian democracy? Analyse.

Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 2. What the Pegasus surveillance scandal means for Indian democracy? Analyse.(250 words) Reference:  Indian Express Why the question: ‘Pegasus Project’ report produced by the collaborative investigation of journalists from around the world has given rise to …

Economic partnerships could form a central component of our plurilateral platforms of cooperation in the vibrant Indo-Pacific region. Discuss.

Topic: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora. 1. Economic partnerships could form a central component of our plurilateral platforms of cooperation in the vibrant Indo-Pacific region. Discuss. (250 words) Reference:  Live Mint Why the question: The article brings to us the role that industry could play …