Print Friendly, PDF & Email

[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 2ನೇ ಜುಲೈ 2021

 

ಪರಿವಿಡಿ:

 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2:

1. ಒಕ್ಕೂಟ VS ಕೇಂದ್ರ : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ‘ಸರಿಯಾದ’ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲು,DMK ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಾಯ.

2. ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಯೋಜನೆ.

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3:

1. ಎಲ್ಲಾ DISCOM ಗಳ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿತರಣಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆ.

2. ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್.

3. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಗಳು: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ.

 

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:

1. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ನೌಕಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ.

 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ : 2


 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಿಧಾನ- ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು, ವಿಕಸನ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ಮಹತ್ವದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ರಚನೆ.

ಒಕ್ಕೂಟ VS ಕೇಂದ್ರ : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಸರಿಯಾದ’ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲು,DMK ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಾಯ:


(Union vs Centre: Why DMK wants to use the ‘correct’ term for the government of India)

 ಸಂದರ್ಭ:

ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ‘ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ’ವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಪದ ಯಾವುದು?

 1. ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ – ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ – ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು “ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ” (Central government) ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ (Centre) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪದವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ “ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ” (Union government) ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಈ ವಿವಾದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?

 1. ಮೇ 7 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು “ಒಂಡ್ರಿಯ ಅರಸು” (Ondriya Aras) ಎಂಬ ತಮಿಳು ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು “ಮಥಿಯಾ ಅರಸು” (Maththiya Arasu) ಅಂದರೆ ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
 2. ಅದರ ನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತವನ್ನು “ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ” ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಉಲ್ಲೇಖವೆಂದರೆ “ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ”.

 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು “ಯೂನಿಯನ್” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

 1. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 53 ನೇ ವಿಧಿಯು “ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
 2. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಭಾರತವು, ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ”.

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ (Central government) ಎಂಬ ಪದವು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದವಲ್ಲ.

ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ:

ಬಲವಾದ ಒಕ್ಕೂಟ ದೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು:

 1. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 1946 ರಂದು, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು “ ಭಾರತವು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಗಣರಾಜ್ಯ” ದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
 2. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ‘ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್’ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು, ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು (Drafting Committee)ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

 

ಒಕ್ಕೂಟ Vs ಕೇಂದ್ರ – ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

 1. ‘ಕೇಂದ್ರ’ (Centre) ಅಥವಾ ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ’ (Central government)ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 2. ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ’ (Union government) ಅಥವಾ ‘ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ’ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ (government is of all)  ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 3. ಸುಬಾಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಕೇಂದ್ರ’ ಅಥವಾ ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಎರಡು ಪದಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ:

ಈ ಪದಗಳು ‘ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 1773 ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ, ಮತ್ತು ‘ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ’, 1919 ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು.

 1. “ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1935 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ’ ಬಳಸಲಾಯಿತು.
 2. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್” ಎಂಬ ಆಧುನಿಕ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 1946 ರಲ್ಲಿ ‘ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ’ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು.

 

ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಹತ್ವ:

ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ  ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ’ ಎಂಬ ಪದದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ‘ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ’ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.  

 

ವಿಷಯಗಳು:ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಯೋಜನೆ:


(BharatNet project)

 ಸಂದರ್ಭ:

ದೇಶದ 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (Public-Private Partnership-PPP)ದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುಷ್ಠಾನ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

 

ಅನುಷ್ಠಾನ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:

 1. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಂತರ ನಿಧಿ (Viability Gap Funding) ಯಾಗಿ 19,041 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
 2. ಆಯ್ದ 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (Gram Panchayats) ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಜನವಸತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
 3. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ನವೀಕರಿಸುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಮಹತ್ವ:

 1. ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ್‌ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
 2. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನವಸತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್‌ನೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುವ ಇ-ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
 3. ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ:

 1. ಭಾರತ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ 2011 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (NOFN) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್-ನೆಟ್ (BharatNet) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
 2. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಮೂಲಕ5 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ (GPs) ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ಇದು ಭಾರತ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Bharat Broadband Network Ltd -BBNL) ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಷನ್.
 4. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ,ಇ-ಆಡಳಿತ, ಇ-ಆರೋಗ್ಯ, ಇ-ಶಿಕ್ಷಣ, ಇ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

 

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು:

 1. ತಾರತಮ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
 2. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ 2 Mbps ನಿಂದ 20 Mbps ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದು.

 

ಅನುಷ್ಠಾನ:

 1. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಯೋಜನೆ (Centre-State collaborative project) ಯಾಗಿದ್ದು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 2. ಇಡೀ ಯೋಜನೆಗೆ, ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಫಂಡ್ (Universal service Obligation Fund -USOF) ನಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ : 3


 

ವಿಷಯಗಳು: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ-ಇಂಧನ.

ಎಲ್ಲಾ DISCOM ಗಳ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿತರಣಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆ:


(Revamped Distribution Sector Scheme for better operations & financial sustainability of all DISCOMs)

ಸಂದರ್ಭ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ‘ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿತರಣಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆ: ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗೆ’  (Revamped Distribution Sector Scheme: A Reforms based and Results linked Scheme) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

 1. ಇದು ಸುಧಾರಣಾ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ-ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
 2. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಡಿಸ್ಕಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ DISCOMs / ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು (Supply Infrastructure) ಬಲಪಡಿಸಲು DISCOMಗಳಿಗೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
 4. ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜೊತೆಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ DISCOMಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
 5. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಫೀಡರ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ಹಂತದವರೆಗೆ ವಿತರಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ – ಇದು ಸುಮಾರು 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 6. ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಫೀಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫೀಡರ್ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
 7. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಫೀಡರಗಳ ಸೌರೀಕರಣವು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ / ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

 

ಅನುಷ್ಠಾನ:

 1. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್, ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (DDUGJY), ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನೆ ಈ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
 2. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ‘ಒಂದು-ಗಾತ್ರ-ಎಲ್ಲರಿಗೂ-ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ’ (one-size-fits-all) ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
 3. ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ನಿಗಮ (Rural Electrification Corporation -REC) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (PFC) ಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

 1. 2024-25ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಷ್ಟವನ್ನು (aggregate technical and commercial loss- AT&C loss) ಸರಾಸರಿ 12-15% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
 2. 2024-25ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ-ಬೆಲೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು.
 3. ಆಧುನಿಕ ಡಿಸ್ಕಾಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
 4. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷ ವಿತರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್:


(Green Hydrogen)

ಸಂದರ್ಭ:

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Reliance Industries Ltd -RIL) ತನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 75,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಂತಹ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.

 1. ಕಂಪನಿಯು ಸೌರ, ಶೇಖರಣಾ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕೋಶ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಗಿಗಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಧನ ಕೋಶ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ / ಹಸಿರು ಜಲಜನಕ ಎಂದರೇನು?

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ‘ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆ’ (Electrolysis)ಯಿಂದ  ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ‘ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್’ (Green Hydrogen) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು(Carbon–Footprint) ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:

 1. ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆ (Nationally Determined Contribution- INDC) ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
 2. ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ “ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ಆಯ್ಕೆ” ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 3. ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಳಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ, ರೈಲ್ವೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳು, ಬಸ್ಸುಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

 

ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ವಯಗಳು:

 1. ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೆಥನಾಲ್ ನಂತಹ ಹಸಿರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಚಲನಶೀಲತೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಸಾಗಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
 2. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಿಜಿಡಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

 1. ಇದು ಶುದ್ಧ ದಹನಕಾರಿ ಅಣುವಾಗಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
 2. ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ-ಭೂಮಿಯ ಅಂಶ ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 3. ಗ್ರಿಡ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ಬಳಸಲಾಗದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು?

 1. ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
 2. ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗ್ರೀನ್‌ಸ್ಟಾಟ್ ನಾರ್ವೆ (Greenstat Norway)ಯೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (Centre of Excellence on Hydrogen -CoE-H) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಇದು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (R & D) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಶಿಪ್ (Strategic Clean Energy Partnership -SCEP) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನತಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.

ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳು: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ:


(Study links Black Carbon with premature deaths)

ಸಂದರ್ಭ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್’ (ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲ) ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ.

 

ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು:

 1. ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 2. ಇಂಡೋ-ಗಂಗಾ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ (Black Carbon-BC) ನಿಂದಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 3. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಮರಣವು ರೇಖೀಯವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ:

 1. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ‘ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲ’ವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ-ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ-ಆರೋಗ್ಯ ನೆಕ್ಸಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂದರೇನು? ಕಾಳಜಿಗಳು ಯಾವುವು?

 1. ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅಪೂರ್ಣ ದಹನದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅಪೂರ್ಣ ದಹನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 3. ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಅಡುಗೆ ಸ್ಟೌವ್, ಮರದ ಸುಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ‘ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲದ’ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
 4.  ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕವಾದ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವು, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (carbon dioxide -CO2) ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆ  ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳ್ಳಲು ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

 


ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:


ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ನೌಕಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ:

(Indian Ocean Naval Symposium)

 1.  ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ನೌಕಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ (Indian Ocean Naval Symposium – IONS) 7 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
 2. IONS, ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
 3.  IONS ಒಂದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು,  ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳ ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಪ್ರಸ್ತುತ, IONS ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದೊಳಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ 24 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 8 ವೀಕ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.


 • Join our Official Telegram Channel HERE for Motivation and Fast Updates
 • Subscribe to our YouTube Channel HERE to watch Motivational and New analysis videos