Print Friendly, PDF & Email

[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 3ನೇ ಜೂನ್ 2021

 

 

ಪರಿವಿಡಿ:

 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2:

1. ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ(MTA).

2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆ.

3. ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ:

4. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು.

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3:

1. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ (RDSO).

2. ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚೀನಾದ ‘ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯ’ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮ್ಮಿಳನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್.

3. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ 2005 ರ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ.

 

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:

1. ಮೇ-ಜೂನ್ 1921 ರ ತುಲ್ಸಾ ರೇಸ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ.

 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ : 2


 

ವಿಷಯಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ(MTA):


(Model Tenancy Act)

 ಸಂದರ್ಭ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ (Model Tenancy Act) ಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ‘ಮಾದರಿ ಹಿಡುವಳಿ ಕಾಯ್ದೆ’ ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹಿಡುವಳಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಾದರಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:

 1. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಪುನರಾವಲೋಕನ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
 2. ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ‘ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ’ಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಭೂಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಹಿಡುವಳಿದಾರನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತಿಲ್ಲ.
 5.  ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಡುವಳಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 6. ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ: ನಿಗದಿತ ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಯ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿಡುವಳಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಾಡಿಗೆದಾರನು ‘ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆದಾರ’(Tenant in Default) ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಿಗದಿತ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 7. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

 

ಮಹತ್ವ:

ಇದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ.

 

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ಕಾನೂನು’ ಅವಶ್ಯಕತೆ:

 1. ಯುವ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡುವಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ 11 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭದ್ರತಾ-ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಭೂಮಾಲೀಕರು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಾರೆ.
 3. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು “ಸೆರೆಯಾಳು ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ” ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿ ದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 4. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆ:


(Digital tax in India)

ಸಂದರ್ಭ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ $ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು, ಅಮೆರಿಕ ದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳು ಹೇರಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಆದರೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ, ಯುಎಸ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.

 1. ‘ಸೆಕ್ಷನ್ 301’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ಬ್ರಿಟನ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಟರ್ಕಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ‘ಸೆಕ್ಷನ್ 301’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳು ವಿಧಿಸಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸುಂಕವು ಯುಎಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

 

ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತು:

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೆವಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, 2016 ರಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಮಾನಿಕರಣ ಲೆವಿ’ (Equalisation Levy) ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಯನ್ನು 2020 ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.

 

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ:

ಭಾರತವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ‘ಸಾಮಾನಿಕರಣ ಲೆವಿ’(ತೆರಿಗೆ)ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

 1. 2019-20ರ ವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 6 ದರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲೈಸೇಶನ್ ಲೆವಿ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
 2. ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2021-22ರಲ್ಲಿ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
 3. ಮೇ 2021 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಭಾರತೀಯ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಡಲಾಚೆಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

 1. ಇದರರ್ಥ, ವಿದೇಶಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ‘ಈಕ್ವಲೈಸೇಶನ್ ಲೆವಿ’ ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣ ಲೆವಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಅದನ್ನು ಏಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು?

‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು’ ಈಕ್ವಲೈಸೇಶನ್ ಲೆವಿ ‘ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.

 

ಇತರ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

 1. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರತಿಶತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಆಸಿಯಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿದೇಶಿ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
 3. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು 140 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (OECD) ಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

 

ಈ ತೆರಿಗೆಯು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ (USTR) ಏಕೆ ವಾದಿಸುತ್ತದೆ?

 1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, USTR ಹೇಳುವಂತೆ, ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್’ (DST) ಯುಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಒದಗಿಸುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ DST ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು USTR ಹೇಳುತ್ತದೆ.

 

ಭಾರತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಾರತಮ್ಯರಹಿತವೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ:

 1. ಅನಿವಾಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
 2. ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮ: ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ / ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಳಜಿಗಳು:

 1. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ತೆರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು.
 2. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಇಂತಹ ಪ್ರತೀಕಾರದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುಎಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ). ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸುಂಕವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇರಿತು.
 3. ಇದು ಡಬಲ್ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ / ಸೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು.

ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ: WHO:


(Only Delta is a variant of concern: WHO)

 ಸಂದರ್ಭ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೋವಿಡ್19 ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್(B.1.617.2) ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದದ್ದು (Variant of Concern- VOC) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಘಟನೆ (ವಿಸ್ವಾಸಂ) ಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ವೈರಸ್ ನ B.1.617 ರೂಪಾಂತರವು ಮೂರು ವಂಶಾವಳಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆ ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ:

COVID-19 ರ B.1.617 ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೂರು ಉಪ-ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ವಂಶಾವಳಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ B.1.617.1, B.1.617.2 ಮತ್ತು B.1.617.3.

ವೈರಸ್ ನ ರೂಪಾಂತರವು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?

 1. ವೈರಸ್ ನ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ (Mutations), ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬದುಕಲು ಆತಿಥೇಯ ಜೀವಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 3. ವೈರಲ್ RNAದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಂತರಿತ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು ‘ರೂಪಾಂತರಿಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಂತರಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

 

‘ವೈರಸ್ ಗಳು ಏಕೆ ರೂಪಾಂತರ’ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಅಥವಾ

ರೂಪಾಂತರ (mutation) ಎಂದರೇನು?

 1. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಕೇವಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: ಜೀನೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ/ ಜೀನೋಮ್‌ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.
 2. ವೈರಸ್ ನಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಂತರವು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
 3. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ, ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 4. SARS-CoV-2 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಇದು ರಿಬೊನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ (RNA) ವೈರಸ್, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಂತರವು ಅದರ ಅಣುಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 5. RNA ವೈರಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಂತರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಸ್‌ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

 

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ರೂಪಾಂತರಿಯನ್ನು “ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ?

ವೈರಸ್,ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ‘ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರೂಪಾಂತರ’ (A variant of interest -VOI)  ‘ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೂಪಾಂತರಿ’ (a variant of concern -VOC) ’ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

 1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೋವಿಡ್ -19 ಎಂಬ ರೂಪಾಂತರವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅದರ ವಿಷತ್ವದ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೋಗ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಲಸಿಕೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
 2. ನಂತರ, ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು(WHO), WHO ದ SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್’ ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ‘ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ (ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೂಪಾಂತರಿ-VOC) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು.

 

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ:

 1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೋವಿಡ್-19 ರ 1.617.1 ಮತ್ತು B.1.617.2 ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮವಾಗಿ ‘ಕಪ್ಪಾ’(kappa) ಮತ್ತು ‘ಡೆಲ್ಟಾ’ (delta) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಘೋಷಿಸಿದೆ.
 2. ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವ್2 ಹೆಸರನ್ನು ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಿಗೆ ರೀಪ್ಲೆಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೊಸ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒನ ಕೋವಿಡ್ -19 ವಿಷಯಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
 3. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೋವಿಡ್–19ರ 1.617.1ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ‘ಕಪ್ಪಾ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರೆ, B1.617.2 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ‘ಡೆಲ್ಟಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
 4. ಬಿ .1.617 ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ‘ಇಂಡಿಯನ್ ವೆರಿಯಂಟ್’ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ‘ಭಾರತದ ರೂಪಾಂತರ’ಎಂಬ ಹೆಸರು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
 5. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿರುವ 1.617 ರೂಪಾಂತರಿತ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಂತರ’ ಎಂದು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ 12 ರಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದ ಈ ಕುರಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿತ್ತು.
 6. 1.617.1 ಮತ್ತು B.1.617.2 ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

 

ವಿಷಯಗಳು: ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳು, ಅವುಗಳ ರಚನೆ, ಮತ್ತು ಆದೇಶ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು:


(UNGA head)

 ಸಂದರ್ಭ:

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ’ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಭಾರತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗುಂಪಿನಿಂದ (Asia- Pacific group of the UN) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಷ್ಯಾ- ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗುಂಪು:

 1. ಇದು,53 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಂಪಿನ ನಂತರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುಂಪು.
 2. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಓಷಿಯಾನಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ (UNGA) ಕುರಿತು:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

 1. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ 193 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
 2.  ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3.  ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಐದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:
 4. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಂಪು,
 5. ಏಷ್ಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್,
 6. ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪು,
 7. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದೇಶಗಳು, ಮತ್ತು
 8. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳು.

 

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ?

 1. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ವಿಷಯಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 2. ಇತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಮತದಾನ ಅಥವಾ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

 

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು:

 1. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.
 2. ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು.
 3. ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
 4. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ : 3


 

ವಿಷಯಗಳು: ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಉದಾರೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ.

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ (RDSO):


(Research Design & Standards Organization)

ಸಂದರ್ಭ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ,ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯು (Research Design & Standards Organization) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಂಡಳಿಯ (Bureau of Indian Standards) ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ” (One Nation One Standard) ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಟನೆ (Standard Developing Organization (SDO) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

 

ಈ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

 1. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ / ಮಾರಾಟಗಾರರು / ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವರ್ಧಕರು / MSME ಗಳ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಉದ್ಯಮದ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
 4. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 5. ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು “ಮೇಕ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ” ಉಪಕ್ರಮವು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
 6. ಸುಲಲಿತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
 7. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯು (RDSO) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ / ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ ಇರುತ್ತದೆ.

 

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು:

 1. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ’ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಿಷನ್ (One Nation One Standard’ Mission) ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ BIS ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.
 3. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಬದಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಆಲೋಚನೆ.

 

ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ:

 1. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
 2. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕರೂಪತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ತರುವುದು ತಕ್ಷಣದ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ.
 3. ಏಕರೂಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ- ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನ್ವಯಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಾಧನೆಗಳು;ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೇಸೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.

ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚೀನಾದ ‘ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯ’ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮ್ಮಿಳನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್:


(Chinese ‘Artificial Sun’ Experimental Fusion Reactor Sets New World Record)

 ಸಂದರ್ಭ:

‘ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಸನ್’ ಅಥವಾ ‘ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯ’ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸುಧಾರಿತ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೋಕಾಮಾಕ್ (Experimental Advanced Superconducting Tokamak- EAST) ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು 101 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ 216 ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್ (°F) (120°ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್) ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

 

ಸಾಧನೆಯು ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ?

ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಾಪಮಾನವು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದರರ್ಥ EAST ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತಾಪಮಾನವು ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

 1. ಕನಿಷ್ಠ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಚೀನಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

 

EAST ಎಂದರೇನು?

 1. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ‘ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸುಧಾರಿತ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೋಕಾಮಾಕ್’ EAST ಮಿಷನ್ ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಚೀನಾದ ಹೆಫೆ (Hefei)ಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಳನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಧನ (Advanced Nuclear Fusion Experimental Research Device) ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 3.  ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶೀಯ ಟೋಕಮಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
 4. EAST ಯೋಜನೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಥರ್ಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ (International Thermonuclear Experimental Reactor- ITER) ಸೌಲಭ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಈ ITER 2035 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಳನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿದೆ.

ITER ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

 

‘ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯ’ EAST ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸುಧಾರಿತ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೋಕಾಮಾಕ್ ಅಂದರೆ EAST ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Nuclear Fusion Process) ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

 1. ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಳನ ಸಂಭವಿಸಲು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಂಡ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅವು ಕರಗುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ.
 2. ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಟಿಯಮ್‌ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳು ಭಾರವಾದ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಣುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಧನವನ್ನು 150 ದಶಲಕ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅದು ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಕಣಗಳ (Subatomic Particles) ಬಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ “ಸೂಪ್” ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಬಲವಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ನ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತಣ್ಣಗಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಸಮ್ಮಿಳನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯಲು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ವಿದಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಸಮ್ಮಿಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಏಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ?

 1. ವಿದಳನವು (fission) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ವಿದಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸಮ್ಮಿಳನ (Fusion) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಒಂದು ಸಲ ಸಮ್ಮಿಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಳನವು ಅನಿಯಮಿತ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಇತರ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಚೀನಾ ಅಲ್ಲ. 2020 ರಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ KSTAR ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು.

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ 2005 ರ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ:


(DM Act is of 2005 vintage, was first enforced during pandemic)

 ಸಂದರ್ಭ:

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲಪನ್ ಬಂಡ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ (Section 51 of the Disaster Management (DM) Act, 2005) ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 51 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಶೋ- ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.  ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

 

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಇವರು ಮೇ 28 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚಂಡಮಾರುತ ಪೀಡಿತ ಕಲೈಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ  ಸೆಕ್ಷನ್ 51 (ಬಿ) ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

 

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (DM) ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 51:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ  ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 51 B ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ “ಆದೇಶದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ” ಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  

 

 1. ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಅಪರಾಧದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
 2. “ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅದರ ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದಾಗ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

 

ಈ ವಿಭಾಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಳಕೆ:

 1. ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿಸಿತ್ತು.
 2.  “ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡ(ಮುಖಗವಸು)ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ”.
 3. ಮಾರ್ಚ್ 30, 2020 ರಂದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವಲಸಿಗರು ದೆಹಲಿಯ ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದಾಗ, ದೆಹಲಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಶೋ-ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

 

ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಡಿಎಂ ಆಕ್ಟ್), 2005, 2004 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಸುನಾಮಿಯ ನಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.

ಮಾರ್ಚ್ 24, 2020 ರಂದು, ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NDMA) ಮೂಲಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಚಲನೆ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.

 1. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ:

 


ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:


ಮೇ-ಜೂನ್ 1921 ರ ತುಲ್ಸಾ ರೇಸ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ:

(Tulsa Race Massacre of May-June 1921)

 1.  1921 ರ ಮೇ-ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತುಲ್ಸಾ ರೇಸ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವು( Tulsa Race Massacre) ಆಧುನಿಕ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
 2. ಒಕ್ಲಹೋಮಾ ರಾಜ್ಯದ ತುಲ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಜನಾಂಗೀಯ ನರಮೇಧದಲ್ಲಿ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಬಿಳಿ ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
 3. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ‘ಜಿಮ್ ಕ್ರೌ’ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಲ್ಸಾವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಅಭಯಾರಣ್ಯ-ನಗರ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಗರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ “ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್” ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

 

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣ ?

ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು.  


 • Join our Official Telegram Channel HERE for Motivation and Fast Updates
 • Subscribe to our YouTube Channel HERE to watch Motivational and New analysis videos