Print Friendly, PDF & Email

[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 12ನೇ ಮೇ 2021

 

ಪರಿವಿಡಿ:

 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1:

1. ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2:

1. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ DETR ಸಮಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರ.

2. ಭಾರತದ ರೂಪಾಂತರಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಳಿಯೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ,WHO.

3. ಜೆರುಸಲೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3:

1. ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (JJM).

 

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ.

 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ : 1


 

ವಿಷಯಗಳು: ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಗರೀಕರಣ, ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು.

ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ:


(China’s population growth slows to lowest rate in decades)

ಸಂದರ್ಭ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು:

 1. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಶಿಶುಗಳು ಜನಿಸಿದವು, ಇದು 1961 ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. 1961 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ 1958 ರಲ್ಲಿ ಮಾವೋತ್ಸೆ ತುಂಗ್ (Mao Zedong’s) ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ‘ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್’ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಶವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
 2. 2020 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 1.41 ಶತಕೋಟಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಇದು 2010 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಜನಗಣತಿಗಿಂತ ಕೇವಲ 72 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 5.38% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 0.53%.
 3. ಜನಗಣತಿಯು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಇದು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚೀನಾದ ‘ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗರಿಷ್ಠ’ವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ.

 

ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಳವಳಗಳು:

 1. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾದ ಕಠಿಣ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ – ಇದನ್ನು “ಒಂದು ಮಗು ನೀತಿ” ( One-Child Policy)ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಇದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾ ‘ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇಶವಾಗುವ ಮೊದಲು ವೃದ್ಧ ದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಭಯವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 3. ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ.

 

ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು:

ಚೀನಾ ‘ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು’ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ‘ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ’ ಜಾರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು:

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ‘ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ’ ಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ‘ಮಾಲ್ತಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ’ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

 

ಮಾಲ್ಥೂಸಿಯನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದರೇನು?

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಯೋಜಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಥಾಮಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತಸ್. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ’ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

 1. ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 2. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
 3. ಬಡತನ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿಯ’ ನ್ಯೂನತೆಗಳು:

 1. ‘ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ’ಯ ಜಾರಿಯು ಅಸಮವಾಗಿದೆ.
 2. ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
 3. ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ.
 4. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನ.
 5. ಗರ್ಭಪಾತ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ.
 6. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 7. ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ.

 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ : 2


 

ವಿಷಯಗಳು: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಗಳು,NGOಗಳು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು,ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳು, ದಾನಿಗಳು, ದತ್ತಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಪಾತ್ರ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ DETR ಸಮಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರ:


(The role of DETER committees formed in Bengaluru)

 

ಸಂದರ್ಭ:

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ’ (Decentralized Triage and Emergency Response- DETER) ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.

 

DETER ಸಮಿತಿಗಳ ಕುರಿತು:

 1. ಕೊರೊನೊವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
 2. ಈ ತಂಡಗಳು ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿತರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ.
 3. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಿವಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು-ಪರಿಹಾರ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.

 

ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು:

 1.  ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ಕೋವಿಡ್ -19 ಸೋಂಕಿತ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
 2. ಕೋವಿಡ್ -19 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ‘ವಾರ್ಡ್ ಡಿಟೆರ್ ಸಮಿತಿ’ (Ward DETER Committees- WDC) ಗಳಿಗಾಗಿ ‘3 ಇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ’ (3E Strategy) ಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

 

3 E ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ‘ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

 1. ಸಮುದಾಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸರದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರವೇಶ;
 2. ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುಣಮುಖಗೊಂಡ ರೋಗಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು;
 3. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು.

 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:

ಇದು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ / ಸೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು.

 ಭಾರತದ ರೂಪಾಂತರಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಳಿಯೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ,WHO:


(WHO classifies India variant as being of global concern)

 

ಸಂದರ್ಭ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ‘ಕರೋನವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಿ, B.1.617 ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO)’ಜಾಗತಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ರೂಪಾಂತರಿ” ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ.

ವೈರಸ್ ನ ಈ ‘ರೂಪಾಂತರ’ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ವೇರಿಯಂಟ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

 1. ಈ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು UK ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಾಂತರಿ’ (variant under investigation- VUI) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 2. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ರೂಪಾಂತರಿ ತಳಿಯು 17 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ.

 

 

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳವಳಗಳು:

ಕಳೆದ ವಾರ, “ಎರಡು ಬಾರಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ  ರೂಪಾಂತರಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವೈರಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

 

ವೈರಸ್ ನ ರೂಪಾಂತರವು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?

 1. ವೈರಸ್ ನ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ (Mutations), ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬದುಕಲು ಆತಿಥೇಯ ಜೀವಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 3. ವೈರಲ್ RNAದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಂತರಿತ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು ‘ರೂಪಾಂತರಿಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಂತರಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

 

SARS-CoV-2 ವೈರಸ್:

ಈ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದು ಎಂದರೆ ವೈರಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

 1. ವೈರಸ್ ನ 1.617 ರೂಪಾಂತರಿಯಲ್ಲಿ, E484Q ಮತ್ತು L425R ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ‘ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು’ (Mutations) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಇತರ ಅನೇಕ ಕೊರೊನವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

 

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ರೂಪಾಂತರಿಯನ್ನು “ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ?

ವೈರಸ್,ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ‘ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರೂಪಾಂತರ’ (A variant of interest -VOI)  ‘ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೂಪಾಂತರಿ’ (a variant of concern -VOC) ’ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

 1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೋವಿಡ್ -19 ಎಂಬ ರೂಪಾಂತರವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅದರ ವಿಷತ್ವದ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೋಗ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಲಸಿಕೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
 2. ನಂತರ, ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು(WHO), WHO ದ SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್’ ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ‘ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ (ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೂಪಾಂತರಿ-VOC) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು.

 

ವಿಷಯಗಳು:   ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು.

 ಜೆರುಸಲೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?


(What’s happening in Jerusalem?)

 

ಸಂದರ್ಭ:

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಜೆರುಸಲೇಂ ನಲ್ಲಿ  ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯಾದವರ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

 

 1. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಜೆರುಸಲೇಂ ನ ಹರಾಮ್ ಆಶ್-ಷರೀಫ್ (Haram esh-Sharif) ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ಅಕ್ಸಾ ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು.
 2. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ,ಗಾಜಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ‘ಹಮಾಸ್’ ಎಂಬ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.

  

ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಕುರಿತು:

 1.  ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇಸ್ರೇಲಿ-ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
 2. 1947 ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಭಜನಾ ಯೋಜನೆಯ (UN Partition Plan) ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
 3. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1948 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಅರಬ್-ಇಸ್ರೇಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ‘ಹರಾಮ್ ಆಶ್-ಷರೀಫ್’ ಇರುವ ‘ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ’ ಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
 4. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೂರನೆಯ ಪವಿತ್ರ ತಾಣವಾದ ಅಲ್-ಅಕ್ಸಾ ಮಸೀದಿ (Al-Aqsa Mosque) ಮತ್ತು ಡೋಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಕ್ (Dome of the Rock) ‘ಹರಾಮ್ ಆಶ್-ಷರೀಫ್’ ಒಳಗೆ ಇದೆ.
 5. 1967 ರ ಆರು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ಜೋರ್ಡಾನ್ ನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

 

ಪೌರತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:

 1. ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಂ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು 220,000 ಯಹೂದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 2. ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯಹೂದಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯಾದವರಿಗೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ನಿವಾಸ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಇಸ್ರೇಲಿ ಆಕ್ರಮಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಮ್‌ನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯಾದವರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
 4. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯಾದವರು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ:

 1.  ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಡೀ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ನಗರವನ್ನು “ಏಕೀಕೃತ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜಧಾನಿ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
 2. ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸದ ಹೊರತು, ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ : 3


 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (JJM):


(Jal Jeevan Mission (JJM)

 

ಸಂದರ್ಭ:

ಗೋವಾ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪುದುಚೇರಿಯು ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (JJM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.

 

ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ:

2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 55 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದ (Functional Household Tap Connections -FHTC) ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲು JJM ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

 

ಇದು ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು:

 1.  ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬರ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಸಂಸದ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ (SAGY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದ (FHTCs) ಜೋಡಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.
 2. ಶಾಲೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಟ್ಯಾಪ್ / ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
 3. ನೀರಿನ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದು.

  

ಅನುಷ್ಠಾನ:

 1. ‘ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್’ ನೀರಿನ ಸಮುದಾಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಿಷನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 2. ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
 3. ಈ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅನುಪಾತವು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 90:10 ಇದ್ದರೆ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ; ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 100% ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ.

 


ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ:

(National Technology Day)

ಭಾರತವು ಮೇ 11 ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ’ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೇ 11, 1999 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ /ವಿಷಯ: “ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ”. (Science and Technology for a Sustainable Future).

ಮಹತ್ವ:

 1. ಮೇ 11, 1998 ರಂದು, ಭಾರತವು ಪೋಖ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು.
 2. ಪೋಖ್ರಾನ್- II ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ -1 ಎಂಬ ಪರಮಾಣು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 3. ಅದೇ ದಿನ, ಭಾರತವು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು (ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ- surface to air short range missile) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನವಾದ ‘ಹಂಸ -3’ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು.

 • Join our Official Telegram Channel HERE for Motivation and Fast Updates
 • Subscribe to our YouTube Channel HERE to watch Motivational and New analysis videos