Print Friendly, PDF & Email

[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 13 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

 

ಪರಿವಿಡಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1:

1. ಹಸಿವಿನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮುಂದಾದ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿನ ಯುಎನ್ ಸಮಿತಿ.

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2:

1. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಏಳು ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತೆ.

2. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2021

3. ‘ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿಭಜನೆ’ ತತ್ವ.

4. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ.

5. ಎಬೋಲಾ.

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3:

1. ಫರಕ್ಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲಿನ ‘ಅಡೆತಡೆ’ (ಲಾಕ್) ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಸಾ, ಮೀನುಗಳೆರೆಡು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಆಗಿವೆ ಏಕೆ :

 

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:

1. ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು.

2. ಥೋಲ್ಪವಕ್ಕುತ್ತು. Tholpavakkoothu.

3. ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ – 1


 

ವಿಷಯಗಳು: ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಗರೀಕರಣ, ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳು.

ಹಸಿವಿನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮುಂದಾದ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿನ ಯುಎನ್ ಸಮಿತಿ:


 ಸಂದರ್ಭ:

ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯ (Committee on World Food Security- CFS) ಸದಸ್ಯರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 • ಸಮಗ್ರ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಪಾರದರ್ಶಕ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು.
 • ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.
 • ಸುಸ್ಥಿರ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರವೇಶ.
 • ಸುಸ್ಥಿರ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ.
 • ಜನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ.
 • ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ.
 • ಮಾನವೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನ:

 • ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಕೇಡ್ (2016-2025) ನಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
 • ಎಲ್ಲರಿಗೂ ‘ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು’ ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.
 • ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ನೀತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ರೈತರಿಗೆ.

ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯ ಕುರಿತು:

(Committee on World Food Security- CFS)

ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 1974 ರಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ’ (CFS) ಅನ್ನು ಒಂದು ಅಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ – 2


 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು – ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ನಡಾವಳಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಏಳು ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತೆ:


(Disqualification of 7 Nagaland MLAs):

ಸಂದರ್ಭ :

ನಾಗಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ (NPF) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಲೋಕ್ಯೂಟರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು (interlocutory applications) ಗುವಾಹಟಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಕೊಹಿಮಾ ಪೀಠ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ನಾಗಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್‌ನ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಏಳು ಶಾಸಕರನ್ನು 60 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು NPF ನ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೋರಿವೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ತಮ್ಮ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು (Maintainability) ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಏಳು ಶಾಸಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯ, ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವು ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಈ-ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ?

 • 2019 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಳು ಶಾಸಕರು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು NPF ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2019 ರಂದು ನಾಗಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ (NPF) ತನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಏಳು ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅನರ್ಹತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
 • ಈ ಏಳು ಶಾಸಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಪಿಎಫ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 10 ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ (ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನುಗಳು- Anti-Defection Law) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನರ್ಹ (Disqualified) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದೆ.
 • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಎನ್‌ಪಿಎಫ್ ನಿರ್ಧಾರವು “ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಈ ಶಾಸಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಸಕರು ತಾವು ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಗಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಎನ್‌ಪಿಎಫ್) 2019 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಎಂದರೇನು?

What is Anti-defection law?

 • 1985 ರಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನ 52 ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ 10 ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
 •  ಇದರಲ್ಲಿ, ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ‘ಪಕ್ಷಾಂತರದ’ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸದನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಸದನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅನರ್ಹತೆ:

 • ಸದನದ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದರೆ:
 • ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ
 • ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸದಸ್ಯನು ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷವು ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಆತನನ್ನು ಅನರ್ಹ ಗೊಳಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಚುನಾವಣೆಯ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ.
 • ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪಕ್ಷ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ.

 ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು :

 • ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
 • ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರು ವಿಲೀನದ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
 • ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ (ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು) ನಿರ್ಧಾರವು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ :

ಈ ಶಾಸನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 1992 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸಲ್ಲದು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.

 

ವಿಷಯಗಳು : ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2021:


Arbitration & Conciliation (Amendment) Bill, 2021:

ಸಂದರ್ಭ :

ಲೋಕಸಭೆಯು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2021 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

 • ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನವೆಂಬರ್ 4, 2020 ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮಸೂದೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

 • ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ, ‘ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಕಾಯ್ದೆ’, 1996 ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (i) ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ‘ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು’ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ‘ಮತ್ತು’ (ii)) ಅರ್ಹತೆ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ‘ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ’ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ‘ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ’ವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಬೇಷರತ್ತಾದ’ ವಾಸ್ತವ್ಯ’ವನ್ನು ಮಸೂದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಇದಲ್ಲದೆ,ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯ 8 ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಮಸೂದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 36 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2015 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
 • ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ‘ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ’ ‘ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ’ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬಾಕಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಸವಾಲು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 36 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕುರಿತು ಎದ್ದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:

 • ಸೋತ ಪಕ್ಷವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ‘ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ’ವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಷೇಧವನ್ನು’ (automatic stay) ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅದರ ನಂತರ, ತೀರ್ಪು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಕಾನೂನು , ‘ವಂಚನೆ/ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು’ (ಎಂದರೇನು?) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಷೇಧ / ತಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ (2015 ರಿಂದ) ಹಿಂದಿನ ಅವಲೋಕನವು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 • ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ, ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 36 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ (ADR) ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಪಕ್ಷಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಖಾಸಗಿ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸಂಧಾನ ಎಂದರೇನು?

ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ತಟಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂರನೇ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು  ಸಂಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

  

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು – ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ನಡಾವಳಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

‘ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿಭಜನೆ’ ತತ್ವ :


The doctrine of Separation of powers:

ಸಂದರ್ಭ :

ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ‘ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ’ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ (Doctrine of Separation of Power) ಅದೇ ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ರಚನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಸಹ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು (PIL) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿರುವಂತೆ ಇದೆ.

ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದರೇನು ?

‘ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿಭಜನೆ’ ಎಂಬ ತತ್ವವು ಆಡಳಿತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

 ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ‘ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಲೇಖನಗಳು ಇಂತಿವೆ:

 • ವಿಧಿ 50: ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.
 •  ಅನುಚ್ಛೇದ 122 ಮತ್ತು 212: ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು / ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಸಂವಿಧಾನದ 121 ಮತ್ತು 211 ನೇ ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ; ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 •  53 ಮತ್ತು 154 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
 •  ವಿಧಿ 361: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

  

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು – ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ನಡಾವಳಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ :


(Leader of Opposition) :

ಸಂದರ್ಭ :

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ‘ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ’ ರಾಗಿರುವ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಅವಧಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಂದರೆ ?

 • ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ – LOP ಎಂದರೆ, ಸದನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಬಲದ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಾರದು.
 • ಇದೊಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು 1977 ರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ’ ಹುದ್ದೆಯ ಮಹತ್ವ:

 • ‘ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ’ (LOP) ನನ್ನು ‘ನೆರಳು ಪ್ರಧಾನಿ’ (shadow Prime Minister) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಸರ್ಕಾರದ ಉರುಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ‘ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ / ನಾಯಕಿ’ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
 • ನೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ‘ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ’ ನ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಮೇಲೆ, ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ (CVC), ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ (CBI), ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ (CIC), ಲೋಕಪಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಉಭಯಪಕ್ಷೀಯತೆ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ‘ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ’ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತಾರೆ.

ನೋಟ್ :78 ವರ್ಷದ ಖರ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಿನ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ, ಮೈಸೂರಿನ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಗುರುಪಾದಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ (1971ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ 1972ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ವರೆಗೆ, 1991ರ ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗೆ) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

 

ವಿಷಯಗಳು : ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :

ಎಬೋಲಾ: Ebola :


ಸಂದರ್ಭ :

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಎಬೋಲಾ’ದ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ, 48 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ವಾದ್ದರಿಂದ ಈ  ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಮುಕ್ತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಬೋಲಾ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು :

 • ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ- (Ebola virus disease– EVD) ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಮಾರಕ ರೋಗ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಬೋಲಾ ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಜ್ವರ (Ebola haemorrhagic fever) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
 • ಎಬೊಲದ ಹರಡುವಿಕೆ: ಈ ವೈರಸ್ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾನವನಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.
 • ಸರಾಸರಿ, ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (ಇವಿಡಿ) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸುಮಾರು 50% ರಷ್ಟು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಏಕಾಏಕಿ ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು 25% ರಿಂದ 90% ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.
 • ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಈ ರೋಗವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕಾಏಕಿ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 • ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಪುನರ್ಜಲೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಂಬಲ ಆರೈಕೆ, ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ:

ಲಸಿಕೆಗಳು :

 • 2015 ರಲ್ಲಿ, ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (ಇವಿಡಿ) ವಿರುದ್ಧ ಗಿನಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘rVSV’ – ZEBOV ಎಂಬ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಬೋಲಾ ಲಸಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಪರವಾನಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಕ್ತ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
 • ‘ ‘rVSV’ – ZEBOV’ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ 2018–2019 ಎಬೋಲಾ ಹರಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಂತೆಯೇ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.
 • ಜನರ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ebola

 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ – 3


 

ವಿಷಯಗಳು:ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಫರಕ್ಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲಿನ ‘ಅಡೆತಡೆ’ (ಲಾಕ್) ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಸಾ, ಮೀನುಗಳೆರೆಡು  ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಆಗಿವೆ ಏಕೆ :


ಸಂದರ್ಭ :

ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ‘ಫಿಶ್ ಪಾಸ್’ / ಮೀನು ಮಾರ್ಗ ರಚಿಸಲು 360 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಫರಕ್ಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಲಾಕ್’ (ಸಂಚರಣೆ ತಡೆ) ಅನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2019 ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

 • ಫರಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ‘ಫಿಶ್ ಪಾಸ್’ ಅನ್ನು ‘ಫಿಶ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್’ ಅಥವಾ ‘ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಡರ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನು ವಲಸೆ:  (Hilsa fish migration):

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಲ್ಸಾ (ಟೆನುವಾಲೋಸಾ ಇಲಿಶಾ-Tenualosa ilisha) ಒಂದು ಅನಾಡ್ರೊಮಸ್  (anadromous)  ಮೀನು ಆಗಿದೆ.

 • ಅಂದರೆ, ಅದರ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನದಿಗಳು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ.
 • ಶೋಲ್ ಗಳ (shoal) ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಪದ್ಮಾ ಮತ್ತು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಗೋದಾವರಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಹಿಲ್ಸಾ ವಲಸೆ ಬಂದ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಮೀನಿನ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು:

 • ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1970 ರವರೆಗೂ ಹಿಲ್ಸಾ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್‌ನಿಂದ ಆಗ್ರಾವರೆಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
 • 1975 ರಲ್ಲಿ, ಗಂಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಫರಾಕ್ಕಾ ಆನೆಕಟ್ಟೆಯು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಹಿಲ್ಸಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆಯಿತು.

fish_ladder

 • ಫರಕ್ಕಾ ಆನೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಲಾಕ್’ (ಸಂಚರಣೆ ಅಡೆತಡೆ) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಳು ಫರಕ್ಕಾವನ್ನು ಮೀರಿ ಈಜುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಮೀನು ಏಣಿಗಳು (fish ladders) ಯಾವುವು?

 • ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
 • ಈ ವಿಧಾನವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಜುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಬಲಯುತವಾಗಿ ಇರಬಾರದು.

 


ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:


ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು. Kalarippayattu:

 • ಇದು ಒಂದು ಸಮರ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿ.ಪೂ 3 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ 2 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.
 • ಕಳರಿ ಎಂಬ ಪದವು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ರಂಗ ಎಂಬ ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹೋರಾಟದ ಪದ್ಧತಿಯೆಂದು ಅಥವಾ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ.
 • ಈ ಯುದ್ಧಕಲೆಯನ್ನು ಈಗ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ತಂತ್ರಗಳು ಹಂತಗಳು (ಚುವಾಟು) ಮತ್ತು ಭಂಗಿಗಳು (ವಾಡಿವು) ಎಂಬ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಚುವಾತು ಎಂದರೆ ‘ಹೆಜ್ಜೆಗಳು’, ಅಂದರೆ ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲ ಹಂತ. ವಾಡಿವುವಿನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ ‘ಆಸನ’ ಅಥವಾ ಭಂಗಿ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವು. ಈ ಭಂಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

 

ಥೋಲ್ಪವಕ್ಕುತ್ತು. Tholpavakkoothu :

 • ಇದನ್ನು ನೆರಳು ಕೈಗೊಂಬೆ, ನಿಜಾಲ್ಕೂತು ಮತ್ತು ಓಲಕೂತು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಇದು ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೇವಾಲಯ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್‌ನ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
 • ಇದರಲ್ಲಿ ಎಜುಪರಾ, ಚೆಂಡೆ ಮತ್ತು ಮದ್ದಳೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಾವಿದರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಕೈಗೊಂಬೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂತುಮಡಂ (Koothumadam) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

tholpavakkoothu

ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ :

 • ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ (DST) ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು STEM ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅರ್ಹ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು STEM (ವಿಜ್ಞಾನ ,ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ , ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ) ನ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಪೋಷಕರ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ, ಪಾಲುದಾರ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಂವಹನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಬಿರಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲ ತರಗತಿಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಟಿಂಕರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

 • Join our Official Telegram Channel HERE for Motivation and Fast Updates
 • Subscribe to our YouTube Channel HERE to watch Motivational and New analysis videos