[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 9 ಜನವರಿ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಗಳ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. 2. ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧದ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಲಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಮತ್ತೆ ಮರು ಕಳಿಸಿದ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ. 2. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (IoEs).   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. NCAVES ಇಂಡಿಯಾ …

[ GENERAL STUDIES PAPER – 4 ] : UPSC MAINS CIVIL SERVICES IAS EXAM 2020 QUESTION PAPER

DOWNLOAD ESSAY QUESTION PAPER : UPSC CSE MAINS 2020 DOWNLOAD GENERAL STUDIES QUESTION PAPER – 1 (UPSC IAS CIVIL SERVICES MAINS 2020) DOWNLOAD GENERAL STUDIES QUESTION PAPER – 2 (UPSC IAS CIVIL SERVICES MAINS 2020) DOWNLOAD GENERAL STUDIES QUESTION PAPER – 3 (UPSC IAS CIVIL SERVICES MAINS 2020)   UPSC MAINS GENERAL STUDIES PAPER – …

[ GENERAL STUDIES PAPER – 3 ] : UPSC MAINS CIVIL SERVICES IAS EXAM 2020 QUESTION PAPER

DOWNLOAD ESSAY QUESTION PAPER : UPSC CSE MAINS 2020 DOWNLOAD GENERAL STUDIES QUESTION PAPER – 1 (UPSC IAS CIVIL SERVICES MAINS 2020) DOWNLOAD GENERAL STUDIES QUESTION PAPER – 2 (UPSC IAS CIVIL SERVICES MAINS 2020) DOWNLOAD GENERAL STUDIES QUESTION PAPER – 4 (UPSC IAS CIVIL SERVICES MAINS 2020) UPSC MAINS GENERAL STUDIES PAPER – 3 …