[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 1 ಜನವರಿ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1.  ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. 2. ಮಿಂಚು/ಸಿಡಿಲು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಗೆ ಏಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ?   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಎಂದರೇನು?   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಜಾಗತಿಕ ವಸತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸವಾಲು. 2. ಕೃಷ್ಣಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ:   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: 1. ಸಹಾಯಕ್-ಎನ್.ಜಿ. SAHAYAK-NG. 2. ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು …

[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

  ಪರಿವಿಡಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ. 2. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಾಪಸಾತಿ. 3. ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಯು.ಕೆ.ನ ಲಸಿಕೆ :   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ :3 1. ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. 2. ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ. 3. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ (ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ) ಕಾಯ್ದೆ (AFSPA).   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: 1. ದಿಬ್ರು-ಸೈಖೋವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ. 2. ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಪರಾಗ್ವೆ ಹಾಗೂ ಡೊಮಿನಿಕನ್‌ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ …

Insights Weekly Essay Challenges 2021 – Week 04: “The Covid pandemic has revealed the urgent need for effective governance everywhere”

  Insights Weekly Essay Challenges 2021 – Week 04 Archives 03 January 2021 Write an essay on the following topic in not more than 1000-1200 words: “The Covid pandemic has revealed the urgent need for effective governance everywhere”   Join InsightsIAS Official Telegram Channel for Daily Guidance and Motivation https://t.me/s/insightsIAStips