ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 3 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ :  ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸುನಾಮಿ,ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು.. 1. Differentiate between tropical and extra-tropical cyclones. (250 words) 1. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮತ್ತು ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? (250 ಪದಗಳು) Reference: World physical geography by Savindra Singh/ G C Leong …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 2 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ : ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು; ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು; ನಗರೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು 1. What do you understand by the ‘age structure’ of a population? Discuss its relevance for economic development and growth. (250 words) 1. ‘ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ …

INSIGHTS करेंट अफेयर्स+ पीआईबी नोट्स [ DAILY CURRENT AFFAIRS + PIB Summary in HINDI ] 5 December

  विषय – सूची  सामान्य अध्ययन-II 1. आयुर्वेद के भाग के रूप में सर्जरी 2. तकनीकी वस्त्र निकाय के गठन हेतु प्रस्तावों का आमंत्रण 3. संयुक्त राष्ट्र द्वारा ‘भांग’ को ‘सबसे हानिकारक ड्रग्स’ की सूची से हटाने का तात्पर्य   सामान्य अध्ययन-III 1. पाकिस्तानी सीमा के निकट भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पार्क 2. क्वांटम सुप्रीमेसी …

INSIGHTS DAILY CURRENT AFFAIRS + PIB SUMMARY- 5 December 2020

InstaLinks help you think beyond the issue but relevant to the issue from UPSC prelims and Mains exam point of view. These linkages provided in this ‘hint’ format help you frame possible questions in your mind that might arise(or an examiner might imagine) from each current event. InstaLinks also connect every issue to their static …

Lab-grown meat: cleared in Singapore, emerging alternative worldwide

Topics Covered: Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, nano-technology, bio-technology and issues relating to intellectual property rights. Lab-grown meat: cleared in Singapore, emerging alternative worldwide: Context: The Singapore Food Agency (SFA) approved this week the sale of a lab-grown meat product. Why is this big deal? In its June 2020 Food Outlook …

Quantum Supremacy

Topics Covered: Awareness in IT. Quantum Supremacy: Context: China Claims Quantum Supremacy With Computer 10 Billion Times Faster Than Google’s Prototype. Google said last year it has built a computer that could perform a computation in 200 seconds that would take the fastest supercomputers 10,000 years. What is Quantum Supremacy? It is a term proposed in …

What is India’s sprawling renewable energy park, coming up on its border with Pakistan?

Topics Covered: Infrastructure- Energy. What is India’s sprawling renewable energy park, coming up on its border with Pakistan? Context: On December 15, Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone for the 30,000 MW project in Gujarat’s Kutch district, billed as the largest of its kind in the world. The renewable energy park will have …

UN removes cannabis from ‘most dangerous drug’ category, what this means?

Topics Covered: Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate. UN removes cannabis from ‘most dangerous drug’ category, what this means? Context: The United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) voted to remove cannabis and cannabis resin from Schedule IV of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, decades after they were first placed …

Ministry seeks proposals for technical textiles body

Topics Covered: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Ministry seeks proposals for technical textiles body: Context: The Ministry of Textiles has invited proposals to constitute a dedicated export promotion council for technical textiles.  Who can apply? Exporter associations and trade bodies registered under the …

Surgery as part of Ayurveda

Topics Covered: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Surgery as part of Ayurveda: Context: The government has notified compulsory surgical procedures for PG students of Ayurveda. How far is surgery part of Ayurveda? There are two branches of surgery in Ayurveda: Shalya Tantra, which …

[MINDMAP] – Vaccine Nationalism

[MINDMAP] – Vaccine Nationalism Vaccine Nationalism [PDF]     Join our Official Telegram Channel HERE for Motivation and Fast Updates Subscribe to our YouTube Channel HERE to watch Motivational and New analysis videos