[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 23 ನವೆಂಬರ್ 2020

  ಪರಿವಿಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ – 2 1. ಚಂಡೀಗಡದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಹಿಡಿತ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? 2. ಟ್ರಂಪ್‘ಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಿಗ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಗೆ FDAಯ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ 3. UNSC ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ  – 3 1. ಸಾಗರದಾಳದ ಯೋಜನೆಗೆ (Deep Ocean Mission) ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ನದು 2. ಸೆಂಟಿನಲ್ ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? 3. …

[VIDEO] InstaDaily Current Affairs and News Analysis (The Hindu) and Answer Writing Guidance (I-CAN) November 19 – 20 , 2020

JOIN Insta Classes 2021 JOIN Insights Prelims TEST SERIES and Mains (IPM) TEST SERIES – 2021 NOTE: In the following I-CAN series every day a Mains question is given and its answer is discussed on the following day. You will learn how to write effective answer through this initiative. You will feel the ‘I CAN …